Hõbekala majutushoone on rajatud 2016. aastal LEADER projektitoetuse MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ettevõtete arengu meetme rahastuse abil.
Projekti elluviimisega toetame meetme strateegia eesmärkide saavutamist: projekt on uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav, kõrgema lisandväärtusega töökohti loov ja arenev, uutele turgudele suunduv väikeettevõtlus.